ŚCIEŻKA ROZWOJU

ŚCIEŻKA KARIERY

„Magnetix” bardzo dużą wagę przywiązuje do umożliwienia pracownikom rozwoju w ramach wewnętrznych struktur firmy. Inwestujemy w pracowników i pomagamy kształtować ich karierę zawodową tak, aby w najlepszy sposób połączyć zdolności i zainteresowania z potrzebami firm.

Pracownicy zaczynający ścieżkę kariery od najniższych stanowisk, poprzez uczestniczenie w wewnętrznych i zewnętrznych szkoleniach, mają możliwość nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji, a co za tym idzie awansu na wyższe stanowiska w firmie. Zawsze na pierwszym miejscu poszukujemy osób wewnątrz firmy, które mogłyby awansować na wyższe stanowiska.

Raz w roku, podczas rozmowy oceniającej tworzone są indywidualne plany rozwoju pracowników, co umożliwia planowanie rozwoju w perspektywie długofalowej.

automatyczna krojownia
ścieżka rozwoju magnetix

INNOWACJE

Za sprawą doszkalania pracowników, „Magnetix” ma również możliwość ciągłego wprowadzania innowacji, dzięki czemu jest tak wysoko ceniona przez swoich Klientów zarówno w Polsce, jak i na świecie. Jedną z większych form doszkalających był udział pracowników firmy w konferencji naukowej Przemysł 4.0 oraz Moto Idea – spotkaniu skupiającym wszystkich przedstawicieli firm automotive.

Poszukiwanie innowacji jest dla nas niezmiernie ważne, by iść do przodu. Kilka lat temu firma została laureatem konkursu Innowacyjni i Kreatywni. Inwestujemy w maszyny i rozwiązania, które rozwijają naszą firmę i powodują, że stajemy się coraz bardziej atrakcyjni na trudnym rynku pracy.

Kursy i szkolenia

Innymi, równie ważnymi, formami dokształcania są organizowane szkolenia, kursy, konferencje itp. oraz udział w formach doszkalających poza firmą.

szkolenia w magentix