DLACZEGO WARTO DO NAS DOŁĄCZYĆ?

BEZPIECZEŃSTWO

Firma „Magnetix” z ogromną dbałością i skrupulatnością dba o przestrzeganie zasad BHP przez swoich pracowników. Podjęto szereg działań mających na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa pracy zatrudnionych osób. W 2016r firma powołała stanowisko koordynatora ds. BHP, a także korzysta z pomocy firmy zewnętrznej. Kilka razy w roku przeprowadzane są wewnętrzne audyty  w przedsiębiorstwie, a wszelkie znalezione uchybienia skrupulatnie eliminowane.

Możemy pochwalić się, że od 2013r, udało nam się zminimalizować ilość wypadków z 8 do 2 w zeszłym roku, a niebawem będziemy celebrować osiągnięcie postawionego celu – 365 dni bez wypadku, na imprezie integracyjnej, zorganizowanej z okazji tak ważnego dla nas wydarzenia. W celu uświadamiania pracowników jak ważne dla Zarządu firmy jest bezpieczeństwo naszych podopiecznych nakręciliśmy film o przestrzeganiu zasad BHP w naszym przedsiębiorstwie, a główne role wykonali nasi pracownicy, którym jesteśmy ogromnie wdzięczni za zaangażowanie.

Zarząd firmy we współpracy ze specjalistami różnych dziedzin sporządził szereg instrukcji, a także tablic informacyjnych na produkcji, które ułatwiają codzienną pracę swoim pracownikom i informują o aktualnych zmianach w przepisach BHP.

laminaty techniczne
zespół magentix lamination

PROGRAMY PRACOWNICZE

Firma „Magnetix” dużą wagę przykłada do programów pracowniczych mających na celu poprawienie jakości życia zatrudnionych osób. Firma podjęła takie działania jak: wyrobienie pracownikom kart zdrowotnych, lekowych, możliwość zapisania się do ubezpieczenia grupowego i umożliwienie uczestnictwa w programie fit – profit.

Zapewniamy również pracownikom wszelkie niezbędne artykuły BHP, a także posiłki regeneracyjne na stanowiskach w trudniejszych warunkach (magazyn, utrzymanie ruchu). W przyszłości rozważamy dofinansowanie posiłków dla wszystkich pracowników. Firma inwestuje regularnie w remonty i poprawę infrastruktury.

Nasze starania pro-pracownicze zostały docenione przez odbywające się w 2017 r. kontrole Sanepid, PIP i ZUS, które przeszliśmy z pozytywnym wynikiem.

Work-Life Balance

Niezwykle ważne jest dla nas zachowanie równowagi między życiem prywatnym a zawodowym w myśl zasady „Work-Life Balance”. Szanujemy czas prywatny i życie rodzinne naszych pracowników.

Z okazji Dnia Dziecka, podopieczni naszych pracowników otrzymują symboliczne paczki z łakociami. Przy naszym zakładzie działają drużyny sportowe, takie jak drużyna biegaczy, drużyna piłki nożnej. Popularyzujemy pasje naszych pracowników, a także wspieramy ich w rozwoju szczególnych umiejętności, nie tylko na polu zawodowym.

Możemy pochwalić się udziałem w wielu wydarzeniach sportowych m.in. w Runmagedonie, z czego jesteśmy niezmiernie dumni. Uwieńczeniem działań sportowych w 2016r było stworzenie Kalendarza sportowego, którego modelami byli członkowie Magnetix Sport Team.

running team
20 lecie firmy

Atrakcyjne wynagrodzenie

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, zależne od stanowiska, umiejętności oraz doświadczenia pracownika.

Systematycznie przeprowadzamy ocenę wyników pracy naszych  pracowników.   W zależności od uzyskanej podczas rozmowy pracowniczej oceny, pracownicy otrzymują miesięczną premię – ten sposób wyróżniamy najlepszych. W ramach korzyści pozafinansowych oferujemy pracownikom dostęp do prywatnej opieki medycznej, grupowego ubezpieczenia  pracowniczego.

Doceniamy staż pracy. Najstarsi pracownicy są z nami już 20 lat, czyli od początku powstania firmy, co jest dla nas ogromnym powodem do dumy!